Skip to main content

Fukttest husbil – Fukttest husvagn

För husbilar och husvagnar är fuktskador något som kan bli kostsamt att åtgärda. Vi rekommenderar därför att genomföra fukttest på din husvagn samt husbil detta bör utföras årligen för att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella problem.

När fukt ansamlas i större mängder och på fel ställen kan allvarliga problem uppstå därför är det väldigt viktigt med fukttest husvagn & fukttest husbil Om problemen inte åtgärdas i god tid kan hela husvagnen måste saneras grundligt och isoleringsmaterial bytas ut.

Vi har lång erfarenhet av fuktreparationer vi hjälper er så klart även med fukttest husvagn och fukttest husbil.